تحلیلگر بافت الیاف نانو

 

نرم افزار تحلیلگر نانوالیاف طراحی شده توسط اعضای تیم بهینه سازان صنعت غذا امکان تحلیل آماری از پراکندگی الیاف و تخلیل در تصاویر میکروسکوپی SEM از الیاف نانو را فراهم می اورد. این نرم افزار به صورت اختصاصی در اختیار واحد فناور بهینه سازان صنعت غذا میباشد و در صورت نیاز به خدمات آن میتوانید مستقیما با ما تماس حاصل فرمائید

 

جهت استفاده از خدمات این نرم افزار میتوانید با واحد فناور تماس حاصل فرمایید.