فرمولاسیون های غذای ویژه طراحی شده برای بیماران درگیر با اختلال بلع ( دیسفاژی)

یکی از زمینه های تخصصی فعالیت بهینه سازان صنعت غذا طراحی غذای ویژه متناسب با نیاز طیف های خاص جامعه است. در این راستا  اقدام به طراحی چندین فرمولاسیون ویژه برای نوشیدنی و غذای بیماران خاص نموده ایم.

برخی از این فرمول ها به صورت برونسپاری یا واگذاری حق استفاده در دست تجاری سازی هستند.